DEN GODE BARNDOM

For oss er DEN GODE BARNDOM trygghet og omsorg, lek og glede, en følelse av respekt og anerkjennelse, tilhørighet, vennskap, nære relasjoner, frihet, mestring, nysgjerrighet og undring.

Hos oss møter barnet stabile, engasjerte og nære voksne som brenner for barnehagen sin. En blanding av kvinnelige og mannlige ansatte, unge og gamle gir barna en trygg hverdag med magiske øyeblikk!

Vi ligger i naturskjønne omgivelser på Rotvoll ved Trondheim.

Barnehagen er privat og eid av en ideell stiftelse med foreldre i styret.  Vi tar inn barn fra nærområdet og barn bosatt i Trondheim kommune.

Aktuelt

Barn hjelper barn!

oktober 10th, 2022|Kommentarer er skrudd av for Barn hjelper barn!

I oktober hvert år har vi internasjonal periode. Vi retter fokuset mot barns rettigheter, og [...]

Ledige plasser!

oktober 10th, 2022|Kommentarer er skrudd av for Ledige plasser!

Vi har ledige plasser for barn født i 2018, 2019 og 2020 Søk på Samordnet [...]

Dette skjer

Alt vi er, er vi for barna…

KVALIFISERTE ANSATTE

Personalet innehar mye kompetanse gjennom etterutdanning, kurs og barnehagebasert kompetansehevning. Vi har etterutdanning innen spesialpedagogikk,småbarnspedagogikk, friluftsliv, matematikk i barnehagen,prosjektledelse og pedagogisk veiledning. Alle barnehagelærere er også praksislærere for studenter fra Dronning Mauds Minne.

LÆRING GJENNOM LEK

Barn lærer gjennom lek! Barn lærer hele tiden og med hele seg! I formelle og uformelle situasjoner, og i lek og samvær med andre barn og voksne. Barn er aktivt deltagende og medvirkende i egen læringsprosess, og krever gode dialoger med de voksen rundt seg.

FORELDRE ER ALLTID VELKOMMEN

Foreldrene er barnehagens viktigste samarbeidspartner. Gjennom daglig kontakt og mer formelle møter som foreldremøter, samtaler og forskjellige arrangement, er foreldrene i samarbeid med personalet med på å forme barnas barnehagehverdag. FAU har et ekstra ansvar for ulike arrangement i regi av foreldrene. Foreldre er alltid velkommen til å være med i hverdag og fest!

VI GJØR MYE ARTIG

Vi har mange aktiviteter i løpet av året, og jobber ofte i prosjekterperioder. Vi har HMS-periode med besøk av brannbil, Internasjonal periode med salgsmarked, realfagsperiode med fullt labutstyr, ski- og vinteraktivitetsperiode, felles stor forestilling på våren som vi kaller Vårens Vakreste, og mange andre artige aktiviteter!

Ønsker du plass hos oss?

Ring oss: 977 31 355 / Epost: fjaeba@online.no

SØK PLASS