Marked

Velkommen til marked i barnehagen torsdag 25.10.18 kl.15.00

Markedet er avslutning på internasjonal periode med fokus på Barnekonvensjonen og barns rettigheter.

Barna selger egenproduserte produkter, og inntektene går til flyktningebarnehagen Mikros Dounias på Lesvos i Hellas.