SØKNAD OM PLASS 2019

Du kan nå søke om plass hos oss!

Overflyttingsopptaket har søknadsfrist 1.februar

Hovedopptak har søknadsfrist 1.mars

Vi har ledige plasser på småbarn og storbarn med oppstart 1.august 2019 og tar imot barn fra nærmiljøet.

Equinor-ansatte med prioritet må levere eget vedlegg som du får på Intranett eller ved å sende mail til barnehagen.

Ta en titt på Facebook eller Instagram for å få et innblikk i vår hverdag, eller ta kontakt for å avtale et besøk!