Ønsker du plass i Fjæraskogen?

Du kan søke om plass via Samordnet opptak på kommunens hjemmeside. Ved å velge Fjæraskogen vil du ligge på vår venteliste. Søknadsfrist for overflyttingsopptak er 1.februar og frist for hovedopptak er 1.mars. Vi tar inn barn fra nærområdet og barn av ansatte i Equinor. Ansatte i Equinor må levere eget vedlegg for å bekrefte ansattforhold. [...]