Ønsker du plass i Fjæraskogen?

Du kan søke om plass via Samordnet opptak på kommunens hjemmeside. Ved å velge Fjæraskogen vil du ligge på vår venteliste.

Søknadsfrist for overflyttingsopptak er 1.februar og frist for hovedopptak er 1.mars.

Vi tar inn barn fra nærområdet og barn av ansatte i Equinor.

Ansatte i Equinor må levere eget vedlegg for å bekrefte ansattforhold. Vedlegget får du ved å sende en mail til fjaeba@online.no

Les om oss her på hjemmesiden og sjekk ut vår facebookside og instagram for å få et innblikk i vår hverdag:-)

Ta gjerne kontakt om du ønsker å komme på besøk!