PLANLEGGINGSDAGER

For barnehageåret 2020/2021 er barnehagen stengt på følgende planleggingsdager: 14.08.20 8. og 9.10.20 29.01.21 18.06.21