PLANLEGGINGSDAGER

For barnehageåret 20019/2020 er barnehagen stengt på følgende planleggingsdager: 16.08.19 10. og 11.10.19 24.01.20 19.06.20