En varm takk til fornøyde foreldre!

Vi har deltatt på Utdanningsdirektoratets foreldreundersøkelse for barnehager i 2020. Vi er ydmyke og stolte over å oppnå en score på 5 av 5 mulige. Gjennom en årrekke har vi arbeidet systematisk for et godt leke og læringsmiljø med hovedfokus på grunnleggende verdier, lek, vennskap og relasjoner. Dette har ført til trivsel for små og [...]