Å bry seg er også smittsomt!

12. mars er det ett år siden Norge stengte ned. Barnehagene har siden den gang vist at de ikke bare er svært viktige for barn og familier, men også helt avgjørende for å holde sentrale samfunnsfunksjoner i gang. Ansatte i barnehager landet rundt har gjort en ekstraordinær innsats for å holde barnehager åpne, gi barn [...]