En varm takk til fornøyde foreldre!

Vi har deltatt på Utdanningsdirektoratets foreldreundersøkelse for barnehager i 2021. Vi er ydmyke og stolte over å oppnå en score på 5 av 5 mulige. for andre år på rad. Gjennom en årrekke har vi arbeidet systematisk for et godt leke og læringsmiljø med hovedfokus på grunnleggende verdier, lek, vennskap og relasjoner. Dette har ført til trivsel for små og store, og et solid grunnlag for samarbeid med foreldre er lagt. TAKK for alle konstruktive tilbakemeldinger, gode samtaler, engasjement og støtte fra foreldre og foresatte som har vært her gjennom årene!