Barn hjelper barn!

I oktober hvert år har vi internasjonal periode. Vi retter fokuset mot barns rettigheter, og gjør oss kjent med FNs barnekonvensjon og Rettighetsslottet til Redd barna. Vi tilpasser temaet til hver aldersgruppe, og har gode samtaler og barnemøter hvor vi reflekterer og undrer oss sammen. Vi synger sanger og leser bøker som er knyttet til [...]

Ledige plasser!

Vi har ledige plasser for barn født i 2018, 2019 og 2020 Søk på Samordnet opptak på Trondheim kommunes hjemmeside eller ta kontakt ved spørsmål på telefon 977 31 355