Barn hjelper barn!

I oktober hvert år har vi internasjonal periode. Vi retter fokuset mot barns rettigheter, og gjør oss kjent med FNs barnekonvensjon og Rettighetsslottet til Redd barna. Vi tilpasser temaet til hver aldersgruppe, og har gode samtaler og barnemøter hvor vi reflekterer og undrer oss sammen. Vi synger sanger og leser bøker som er knyttet til temaet.  Viktige verdier er solidaritet, empati og toleranse.

Prosjektperioden avsluttet med felles marked, hvor vi selger produkter som barna har laget. Inntektene går til Redd Barna.