I Fjæraskogen er det godt å være

82 barn og 23 voksne har tilholdsted i lyse, trivelige lokaler med en lun og omsorgsfull atmosfære.Trivselen er stor og latteren sitter løst hos store og små. Vi har tro på at det er ved personalets kompetanse, personlighet og engasjement at barnehagemiljøet skapes, og vi har en personalgruppe som er glad i og stolte av arbeidsplassen sin!

Barnehagen har et stort og spennende uteområde med skog. Uteområdet er på ca 8 mål, og dette gir barna allsidige utfordringer og opplevelser. I umiddelbar nærhet ligger en park og fjæra med badestrand.

Barna er fordelt i alderslike grupper og har 1-2 ansatte med seg i hele barnehageløpet.

Med alderslike grupper vil barna oppleve å ha mange lekekamerater i samme alder. Gode relasjoner og vennskap som er etablert de to første årene beholdes også ved overgang til storbarn. Nære relasjoner og vennskap er viktig for trygghet, trivsel, utvikling og læring.

Ved å ha faste voksne som følger barnet gjennom hele barnehagetiden, vil vi gi barnet trygghet og forutsigbarhet. Dette gir grunnlag for et godt samarbeid mellom barnehage og hjem.

Vi tilpasser lærings og danningsmiljøet med bak­grunn i kunnskap om alderstypiske trekk. Barna får tilpassede utfordring­er, aktiviteter og turer ut ifra alder og interesser. Det gir en fantastisk mulighet til fordypning og prosjektarbeid når barna er på omtrent samme nivå og vi kan tilpasse barns medvirkning ut i fra barnas alder, erfaringer, individuelle forutsetninger og behov.

  • ÅPNINGSTIDER

    Mandag til fredag 07:15 – 16:30

    Vi holder stengt i uke 28 og 29, samt jul og påske. Barnehagen er stengt 5 planleggingsdager i året, og vi følger kommunal kalender.

  • PRISER

    Fjæraskogen Barnehage følger lovens krav om makspris, pr. 01.01.21 kr. 3 230

    Vi gir søskenmoderasjon. I tillegg kommer kostpenger på kr. 630.

Avdelinger

På Selja har vi 14 2-åringer og de samme voksne som møtte barnet første dag. Avdelingen ligger på småbarns-fløyen, som er en litt skjermet del av huset.

2-åringen utforsker verden og utvider sin radius i barnehagen. Lek og glede preger dagen, og et friluftsliv med tilpassede turer gir nye utfordringer! Barna deles ofte i mindre grupper for å gjøre dagen oversiktlig og forutsigbar. De voksne legger til rette for 2-åringens gryende rollelek, og er gode veiledere i lek og relasjoner.

Behovet for forutsigbarhet, ro og hvile ivaretas for å gi hverdagen de beste forutsetninger. Tilstedeværende voksne gir kjærlig veiledning i hverdagen og nye utfordringer.

Selvstendighetstreningen starter i denne alderen, og barna får øve på påkledning og toalettbesøk med god hjelp av de voksne.

Telefon: 99 44 27 57

E-post: thomas.fskogen@gmail.com

På Lerka holder 14 1-åringer og 5 voksne til. Avdelingen ligger på småbarns-fløyen, som er en litt skjermet del av huset.

Dette er barnets første møte med barnehagen, og vi legger vekt på en god og individuell tilvenningsperiode. Nære og sensitive voksne toner seg inn på barnet og bygger en trygg og god tilknytning. Den voksne er barnets trygge havn i en periode med mye inntrykk og mange utfordringer.

Her leves livet på gulvet! Vi gir rom for motorisk lek, utforskning, kos og kjærlig støtte til de aller minste.  De voksne har god tid, legger til rette for gjentagelser og har en trygg og god tilknytning som sitt eneste prosjekt! Å dele barna i små grupper sammen sin primærkontakt, gir dagen ro og forutsigbarhet.

En god start er en forutsetning for en trygg og god barndom i barnehagen!

Telefonnummer: 99 44 27 58
E-post: elizabeth.fskogen@gmail.com

Bjørka er treåringenes avdeling, og her er inntil 18 barn og 3-4 voksne. Treåringene har med seg 1-2 voksne over fra småbarn, slik at trygghet og tilknytning ivaretas. De voksne på 3-årsavdelingen følger gruppa fram til skolestart.

3-åringes altoppslukende rollelek får stor plass i hverdagen. Lek, fart og latter gir god stemning og setter sitt preg på avdelingen. Rommene inviterer til rollelek, og vi deler ofte i mindre grupper for å gi leken gode rammer.

Samtidig bruker vi mye tid på gode rutiner og selvstendighetstrening. Selvstendighet i påkledning, på toalett og ved måltid er avdelingens viktigste fokus dette året. Vi møter barnas behov for tid og forutsigbarhet ved å bruke god tid på hverdagssituasjonene. Avdelingens mantra er «Hver gang du hjelper meg unødvendig, fratar du meg en mulighet for utvikling»

Telefon: 99 59 23 24

mail: ranveig.fskogen@gmail.com

På Eika finner vi inntil 18 4-åringer og 3-4 voksne. 4-årsalderen er på mange måter en harmonisk periode. Med gode språklige ferdigheter, setter 4-åringen ord på tanker og verden rundt seg. Vi legger til rette for gode samtaler, vennskap og relasjoner.

Dette er tiden for finmotorisk sysler, og tegnesaker, puslespill, smålego og andre små leker står framme og inviterer til aktivitet. I leken øver vi på inkludering og turtaking.

I denne alderen er barna lydhøre, og øver på å holde på konsentrasjonene over lengre perioder. Her får barna mulighet til fordypning i ulike tema og samspill i små grupper. Barns medvirkning fører til små og store prosjekter.

4-åringen utfordres til lengre turer med nye mestringsopplevelser. Barnehagens nærområde og turmuligheter er mye i bruk.

Telefon: 99 44 27 33

Mail: heidi.fskogen@gmail.com

Rogna er barnehagens friluftsavdeling, og her holder ca 18 5-åringer hus sammen 3-4 voksne.

Siste året før skolestart legger vi vekt på utvikling av solide basisferdigheter som en hjelp i møtet med skolen. Vi legger vekt på selvstendighet i rutinesituasjoner som måltid, påkledning og å holde orden på sekken sin. Vi øver på konsentrasjon og felles fokus.

Vårt mål er at det siste året i barnehagen skal være et minne for livet! Fordypning i prosjekter med vekt på barns medvirkning, gir mange muligheter for magiske øyeblikk og det lille ekstra! Utfordrende turer og uteaktiviteter, overnatting, skrivedans, undring og forskning, barnemøter, kor og gode bøker er noe av innholdet.

En god ballast å ta med seg ut av barnehagen er evne til god og trygg tilknytning, et godt selvbilde, grunnleggende kunnskaper og ferdigheter, sosial kompetanse, evne til kommunikasjon og danning av vennskap, selvstendighet, utforskerglede, toleranse, solidariske holdninger, god forhandlingskompetanse, tillit til seg selv og tro på framtiden!

Telefon: 99 44 27 58

Mail: oddarne.fskogen@gmail.com

KONTAKT OSS

Ønsker du plass hos oss?

Ring oss: 977 31 355 / Epost: fjaeba@online.no

SØK PLASS