En god hverdag

I samsvar med Rammeplanen og vårt grunnleggende syn på barndom og den viktige voksenrollen, vektlegger vi arbeid med barns basiskompe­tanse og danning.

Basiskompetanse omhandler grunnleggende kunnska­per og ferdigheter for framtidig liv, slik som selvstendighet, å ta vare på seg selv og ta hensyn til andre. En viktig del av basiskompetansen er sosial kompetanse, altså evne til samspill og god kommunikasjon. En god voksenmodell bidrar til at barna forstår og integrerer felles verdier og normer som er viktige for fellesskapet. Danning er en livslang prosess som handler om å utvikle evne til etisk refleksjon over egne handlinger og væremåter.

Lek har en viktig plass i barnets liv, og vårt ønske er å gi lek, glede og vennskap gode forutsetninger i hverdagen. I leken dannes vennskap og fellesskap som gir livsglede og mening!

Voksne og barn er viktige kulturbærere, og barna får kjenne på følelsen av å være betydningsfull for fellesskapet i barnehagen. Autoritative voksne formidler gode holdninger og et tydelig verdisyn, og framstår som entydige, oppriktige og varme rollemodeller for barna. Gjennom holdningsskapende arbeid ønsker vi å fremme mangfold og variasjon, toleranse og respekt. Vårt fokus på et godt psykososial miljø styrker fellesskapet og virker forebyggende mot utenforskap og mobbing.

Innenfor fagområdene vektlegger vi natur og friluftsliv, musikk og drama.

Du kan lese mer om innhold i barnehagens årsplan.

Kosthold

Vi legger vekt på et sunt og variert kosthold, og har derfor ansatt kokk. Kokken sørger for varm lunsj tre dager i uken, og har et brennende engasjement for å gi barn i barnehagen gode matopplevelser med nye smaker og spennende ingredienser. Barna får i tillegg servert brødmåltider eller havregrynsgrøt, og matpakker tas med hjemmefra på turdager.

Barna er med og lager mat sammen de voksne på avdelingen, fra hverdagsmaten til større matprosjekter som avsluttes med fest.

Måltidet skal preges av hygge, samhørighet og gode vaner.

Grønt flagg

Grønt flagg er en miljøsertifiseringsordning som henvender seg til barnehager, grunnskole og videregående skoler. Selve flagget er et symbol for at bedriften er sertifisert som en miljøbarnehage og forplikter barnehagen å drive holdningsskapende miljøarbeid.

I Fjæraskogen barnehage har vi hatt det grønne flagget siden 26.05.2003, og vi ble den gang sertifisert som en av de første barnehagene i Trondheim.
Vårt hovedfokus i miljøarbeidet er kildesortering, kompostering og kjøkkenhage.
Barnehagen har et Miljøråd med en representant fra hver avdeling. Miljørådet samarbeider med Barnas Miljøråd ( skolestarterne) om ulike miljøprosjekter.

Barnehagens Miljøregler henger godt synlig på alle avdelinger, og er til inspirasjon og påminning for barn, ansatte og foreldre.

Ønsker du plass hos oss?

Ring oss: 977 31 355 / Epost: fjaeba@online.no

SØK PLASS